Dobro došli!


Poslednje vesti

Kako unaprediti biračko pravo građana u Srbiji?

Kako do boljih zakona i podzakonskih akata? Kako uticati na kvalitetniji život građana?
O ovim i sličnim pitanjima diskutovaće se u okviru prezentacije Izveštaja o napretku u oblasti biračkog prava u Srbiji.

ЛИСТА УДРУЖEЊА МЛАДИХ/ НЕФОРМАЛНИХ ОМЛАДИНСКИХ ГРУПА, ЧИЈЕ ЋЕ ОМЛАДИНСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЈЕКТИ БИТИ ФИНАНСИРАНИ

У складу са Законом о младима и Националном стратегијом за младе, Министарство омладине и спорта у партнерству са Ресурс центрима по окрузима Србије и ове године у оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН пружа подршку удружењима младих и неформалним омладинским групама да кроз обуку и реализацију омладинских волонтерских пројеката подстичу активизам и волонтеризам у својим локалним заједницама.

Резултати првог круга Конкурса за финансирање омладинских волонтерских пројеката

Предлог коначне листе удружења/неформалних група које се позивају на обуку из области писања пројеката (развијање пројектних идеја у предлоге пројеката) и управљања пројектним циклусом пројекта

Twitter

Facebook

Proaktiv na YouTube