KONKURS - Javno zastupanje u lokalnim zajednicama

Raspisan je poziv za podnošenje nacrta projekata u okviru konkursa "Javno zastupanje u lokalnim zajednicama" koji finansira Evropska unija.

Kroz ovaj konkurs, Trag fondacija želi da podstakne organizacije da razviju inicijative koje će usmeriti pažnju zajednice na neki važan problem/temu u lokalnoj zajednici - i zato prijavite se do 14. juna 2017. godine.

Sve informacije vezane za prijavljivanje se nalaze na Trag fondacija sajtu - https://goo.gl/PvU2mH