Kako unaprediti biračko pravo građana u Srbiji?

Kako do boljih zakona i podzakonskih akata? Kako uticati na kvalitetniji život građana?
O ovim i sličnim pitanjima diskutovaće se u okviru prezentacije Izveštaja o napretku u oblasti biračkog prava u Srbiji.

Učešćem na izborima građani ostvaruju svoje biračko pravo, kao demokratsko, opšte, jednako, neposredno i tajno, pa izbori predstavljaju najvažniji oblik institucionalizovane participacije građana u društvenom životu. Izborno pravo obuhvata aktivno i pasivno biračko pravo, pravo na upis u birački spisak, pravo na obaveštenost birača, pravo kandidovanja i pravo na zaštitu ostvarenog poslaničkog mandata.

Pomenuti izveštaji i analize realizovani su u okviru projekta „Javne politike za javno slušanje“, a poslužiće kao osnov za unapređenje propisa i politika sa ciljem efikasnijeg ostvarivanja prava i sloboda građana/ki Srbije.

U diskusiji će učestovati:

Ivan Topalović, OCD Proaktiv
Gala Bončić, doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu
Petar Pešić, advokatski pripravnik
Dragan Srećković, Trag fondacija
Ivan Radojević, CRTA

Za dodatne informacije možete se obratiti na tel. 018/244-894 ili na office@proaktiv.org.rs.

Projekat „Javne politike za javno slušanje“ realizuje Proaktiv u okviru projekta "Real say on policy" koji sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa udruženjem CRTA, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) i Fondacijom Slavko Ćuruvija, i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

DokumentVeličinа
PDF icon Javne politike za javno slušanje.pdf1.16 MB