КОНКУРС за финансирање ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ

Ресурс центар за Пиротски и Нишавски округ, Проактив у сарадњи са Удружењем грађана Пирот Е Публика, Канцеларијом за младе Града Ниша, Канцеларијом за младе Града Пирота, kанцеларијом за младе Бабушница, Канцеларијом за младе Алексинац, Канцеларијом за младе Сврљиг, Младим истраживачима Србије, Савезом извиђача Града Ниша, Одредом извиђача „Ремизијана“ Бела Паланка, УГ „Поглед са југа“ и уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта, у оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН расписује

КОНКУРС
за финансирање
ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ

Ако сте креативни, храбри, хумани, ако желите да омогућите квалитетнији живот вршњацима, младима али и другим суграђанима у својој локалној заједници и имате између 15 и 30 година, учествујте у програму МЛАДИ СУ ЗАКОН који се реализује седму годину заредом у циљу подстицања активизма и волонтирања младих широм Србије!

ТЕМЕ КОНКУРСА:
Конкурс је намењен вама, креативцима, који кроз активно учешће младих и волонтерско ангажовање желите да у својој локалној средини:
 Учествујете у уређењу јавних простора у којима млади проводе слободно време или других простора од јавног интереса и/или организујете активности за локалну заједницу
 Учествујете у акцијама заштите животне средине
 Промовишете очување културне баштине
 Промовишете међугенерацијску сарадњу
 Промовишете разумевање, толеранцију и једнаке шансе за све младе
 Промовишете здраве и безбедне стилове живота
 Организујете ICT едукацију (ICT - информационе и комуникационе технологије)
 Промовишете солидарност и хуманост нарочито према мигрантима, социјално угроженим групама, особама са инвалидитетом, старим лицима и другим угроженим групама.
 Или имате нове, креативне и иновативне идеје за побољшање живота у вашој заједници.

ШТА СУ ОМЛАДИНСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЈЕКТИ
Под омладинским волонтерским пројектима се подразумева да су:
 У складу са Законом о младима и Националном стратегијом за младе;
 „Аd hoc“ и краткорочне волонтерске активности намењене младима старости од 15 до 30 година;
 Од јавног интереса и за собом остављају конкретно побољшање локалне заједнице у којој се одвијају, што треба посебно објаснити при конкурисању;
 Непрофитне природе, односно да у случају остваривања финансијске добити, она буде усмерена на непрофитне активности од јавног интереса (нпр. хуманитарне изложбе,концерте са циљем прикупљања средстава у филантропске сврхе); да волонтери не добијају финансијску накнаду (што се не односи на плаћен смештај, храну, превоз,осигурање и заштиту на раду);
 Волонтери укључени на добровољној основи;
 Отворени за све младе људе (15 до 30 година) добре воље, без обзира на њихово порекло, националност, пол, сексуалну оријентацију, физичку или менталну способност или било коју другу особеност; активности могу буду усмерене на све људе, без обзира на узраст;
 Део организованог и осмишљеног одговора на проблеме и потребе неке друштвене заједнице или потребе заштите животне средине; волонтирање подразумева претходно испитивање потреба друштвене заједнице или елемената животне средине, анализу проблема и тражење решења уз уважавање мишљења свих заинтересованих страна, а потом и планирање kонкретних активности; оно не сме бити без тога организовано; волонтирање је само један део решења, чије су остале компоненте подједнако потребне да би решење било одрживо;
 По типу волонтирања: активистичке акције (кампање, активности за/против неке промене), филантропске (прикупљање средстава за појединце којима је неопходна подршка за стваривање својих права, тј. организације које ће се даље бавити непрофитним активностима од јавног интереса) или типа узајамне помоћи (повезивањељуди истих потреба, проблема и интереса који удружено делују зарад решавања тих проблема, на пример групе вршњачке или друге “peer” подршке у разним областима).

Волонтирање је израз добре воље појединца или групе усмерен ка општем добру, како личном, тако и колективном развоју, којим се поклањају време, вештине, енергија, знање и способности у корист целе заједнице, одређених појединаца са којима се није у сродству или у циљу заштите и унапређења животне средине, а без очекивања материјалне добити.

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ:
На конкурс се могу пријавити удружења младих и неформалне омладинске групе састављене од најмање пет чланова, као што су ђачки или студентски парламенти, разне омладинске секције и друге групе младих са територије Пиротског и Нишавског округа. Неформалне омладинске групе морају имати минимум једну пунолетну особу.

ШТА ДОСТАВЉАТЕ НА КОНКУРС?
На конкурс се доставља попуњен образац за писање предлога омладинског волонтерског пројекта (у прилогу).

KAKO ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ?
Пријавите се на конкурс слањем попуњеног обрасца за писање предлога идеје омладинског волонтерског пројекта до 15. јануара 2017. године на еmail:
aktivizam@proaktiv.org.rs , или поштом на следећу адресу: Проактив, Обреновићева 59/4/44, 18000 Ниш, са назнаком: „МЛАДИ СУ ЗАКОН – пријава на конкурс“.

Све одабране волонтерске групе биће позване на обуку за писање пројеката (развијање пројектних идеја у предлоге пројеката) и управљања пројектним циклусом, која ће бити
реализована у периоду од 21.01.2017. – 05.02.2017.год. По завршеној обуци, волонтерске групе достављају Ресурс центру предлог пројекта који се предлаже за финансирање.
Након достављања развијеног предлога пројекта, комисија коју формира Ресурс центар за Пиротски и Нишавски округ одабраће најмање 15 омладинских волонтерских пројеката који ће
бити финансирани у Пиротском и Нишавском округу.

Коначни резултати конкурса, односно предлог пројеката који ће бити финансирани биће објављени 15. фебруара 2017. године.

За све додатне информације погледајте докмент у прилогу: Poziv na konkurs-Omladinski volonterski projekti-2016 final
и користите формулар у прилогу: Obrazac za pisanje predloga OVP final