ОДЛУКА О ИЗМЕНИ РЕЗУЛТАТА

Комисија Доноси Одлуку о измени резултата о финансирању у оквиру Конкурса за финансирање омладинских волонтерских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих за Расински и Топлички округ. Удружење за младе ФЕНИКС из Куршумлије, које је поднело пријаву под референтним бројем ОВП 10/17, за пројекат под називом Слика говори више од речи, обавестило је ресурс центар Проактив да услед смањења буџета није у могућности да реализује пројекат.
Комисија је дана 16.08.2017. донела одлуку да се изврши прерасподела средстава на 10 омладинских волонтерских пројеката јер два пројекта која су била испод црте не прелазе минимум од 55 бодова којима се Комисија руководила приликом одабира пројеката за финансирање.