Konferencija „Partnerstvo za održivi razvoj“

Na konferenciji „Partnerstvo za održivi razvoj“, održanoj 29. septembra u Oficirskom domu u Nišu, prezentovani su rezultati jednogodišnjeg rada šest niških organizacija na polju međusektorske saradnje i uključivanja građana u društvene procese.

Predstavnici organizacija civilnog sektora, koje su se udružile u Konzorcijum, izradili su šest praktičnih javnih politika. Ovi dokumenti odnose se na to kako da građani aktivnije učestvuju u poslovima od interesa za lokalnu zajednicu, kako da se utvrdi i ostvari javni interes na lokalnom nivou, da se unapredi podrška malim i srednjim preduzećima, uvede inkluzivno obrazovanje i pruži podrška razvoju preduzetništva mladih u Nišu. Prvi konkretni predlozi proistekli su iz četiri panela u kojima su osim kreatora politika učestvovali i građani, predstavnici institucija i lokalne samouprave.

„Cilj jeste da svi zajedno učestvujemo u kreiranju bitnih dokumenata, planova i smernica, koje će sutra biti primenjive. Ukoliko građani od samog starta nisu uključeni u procese donošenja odluka, smatramo da su manje šanse da se te odluke, koje treba da budu i u njihovom i u opštem interesu, poštuju i primenjuju“, rekao je direktor Media i reform centra Niš Mladen Velojić.

Kako se jedna od javnih politika bavi institucionalnom podrškom mladima i unapređenjem preduzetništva mladih, svoj stav o ovoj temi na konferenciji izneo je korisnik programa Pokreni se za budućnost i urednik Kapital magazina Filip Jovanović. „Ako mladi ljudi imaju neku ideju, važno je da ne čekaju da se ona realizuje sama, jer se to neće desiti. Moraju da pronađu partnere, a tu su uvek na prvom mestu organizacije civilnog društva“, poručio je on.

Svih šest praktičnih javnih politika pripremano je i kreirano tako da podrazumeva aktivno učešće građana, odnosno da se uz komentare i sugestije stručne i najšire javnosti dođe do najkvalitetnijih rešenja. Konačne verzije ovih dokumentata biće ponuđene organima lokalne samouprave na dalje usvajanje i primenu.

„Dve teme bile su podjednako zanimljive, a to je razvoj i podsticaj preduzetništva mladih i utvrđivanje javnog interesa. Mi ćemo svakako razmotriti sve što nam se bude ponudilo. Svaki konkretan predlog i ideju gradska vlast ima i obavezu da razmotri“, izjavio je zamenik gradonačelnika Niša Miloš Banđur.

Okupljene u Konzorcijumu koji čine Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub, Proaktiv, Eneca, Centar za razvoj liderstva i Media i reform centar Niš, ove organizacije realizovale su neke od svojih ideja kroz projekat „Partnerstvo za održivi razvoj zajednice“ uz podršku Fondacije Braće Rockefeller.