Budi Aktivista

• Promoviši rad organizacije učešćem na lokalnim akcijama
• Učestvuj u organizaciji treninga, seminara, konferencija, okruglih stolova
• Upoznaj nove ljude i zabavi se
• Informiši se

ŠTA je VOLONTIRANJE?

Volontirati znači ulagati svoj rad bez naknade. Volontiranje se može odnositi na mnoštvo različitih zadataka, zavisno od potreba organizacije. Volontiranje jeste profesionalna posvećenost ali i građanska dužnost.

KO JE VOLONTER?

Volonter je najveći donator jedne organizacije. On ulaže svoje vreme, energiju, kreativnost, znanje. Svojim trudom, interesovanjima stiče nova znanja, veštine, mogućnosti, upoznaje nove ljude, ostvaruje nove kontakte. Na taj način doprinosi svom ličnom, ali i napretku same organizacije.

ZAŠTO VOLONTER?

Zato što volontiranjem postaješ akter pozitivnih promena u društvu!