Decentralizacija

Nacionalna koalicija za decentralizaciju je 05.03.2010. godine pravno i formalno registrovana kao udruženje gradjana.

Na redovnoj skupštini Nacionalne koalicije za decentralizacije koja je održana 23.03.2011. godine u Kragujevcu, izabrani su organi koalicije: Upravni odbor, Skupstina i Lead agencija-organizacija koja koordiniše rad koalicije. Većinskim glasanjem odluceno je da Upravni odbor čine 5 članova a zvaničnom odlukom svojih organizacija, članstvo u skupštini potvrdilo je 13 učesnika. Uloga Lead agencije u naredne dve godine pripala je Proaktivu.Koalicija broji oko 60 članica, dok samo jezgro čine: Proaktiv Niš, Media centar Niš, Odbor za ljudska prava Niš i Negotin, Urban in Novi Pazar, Centar za ljudska prava i demokratiju Užice, Stara Planina Pirot, Edukativni centar Kruševac, Leskovački krug, Millenium i RIC Kragujevac, Kikindski forum, Arsnova Valjevo, Timočki omladinski centar Zaječar, Resurs centar Majdanpek i Evrokontakt Kruševac.

Strategija NKD
Glavni zadatak kratkoročne strategije koalicije biće da u potpunosti odvoji delovanje koalicije od delovanja političkih partija čime će se promovisati jasna poruka da decentralizacija ne pripada nijednoj partiji /da nije stranačko pitanje . Samim tim, mesto i uloga gradjanina u čitavom procesu moraju biti značajnije i veće.
U skladu sa tim, kratkoročna strategija koalicije koja obuhvata period predizborne godine, predviđa sledeće:
• Javne reakcije na poruke šta jeste a šta nije decentralizacija
• Jačanje 2 programska pravca: 1. Odnos pojedinca i drzave 2. Kreiranje liste odbornika (lokalne i nacionalne) koji podržavaju učešće građana u procesu donošenja odluka, sa mogućnošću za dugoročnu podršku i edukovanje, a sve sa ciljem približavanja odbornika i građana
• Reakciju na predloge zakona koji su u Skupštini, a koji su podneti od strane političkih partija/ poslaničlkih grupa akoje se bave ovom temom
• Preispitivanje Zakona o lokalnim izborima: Izabrani kandidat treba da bude predstavnik gradjana a ne političke stranke

Misija i vizija NKD
Vizija NKD: Decentralizovana Srbija uredjena po meri individualnih sloboda!
Misija NKD: NKD je koalicija gradjana/ki i OCD-a koja stvara i razvija uslove za ravnopravno učešće građana/ki u procesima javnog odlučivanja.

Kroz projekte Decentralizacija u Srbiji, REACT, Pravi izbori, Napravi buku za decentralizaciju, Pitajte građane, Promocija decentralizacije u korist povećanog učešća građana u procesu odlučivanja, Autobus decentralizacije, koalicija je značajno doprinela uspostavljanju i jačanju dijaloga između građana i donosilaca odluka, kao i prepoznavanju uloge pojedinca u društvu. Sa druge strane, predstavnici vlasti danas proces decentralizacije ističu kao prioritet demokratskog razvoja Srbije. Koalicija svojim daljim aktivnostima podseća na to da decentralizacija jeste jedna od ključnih političkih reformi koju je potrebno sprovesti i to isključivo u interesu građana, a ne političkih partija.

www.decentralizacija.org.rs