Otvoren konkurs za projekte u Obrenovcu, Vlasotincu, Aranđelovcu i Prijepolju

Fondacija za mlade Obrenovca, Proaktiv, Udruženje "Ja sam za", Udruženje "Nova vizija" i Fondacija "Ana i Vlade Divac" pozivaju sve neformalne i formalne grupe mladih sa teritorija opština Vlasotince, Prijepolje, Obrenovac i Aranđelovac da podnesu predloge projekata Divac omladinskom fondu do 10. novembra 2017. godine.

Svakim Divac omladinskim fondom upravlja sedam članica i članova, mladih ljudi iz lokalne zajednice, koji imaju ulogu Odbora koji raspisuje konkurse i odlučuje o finansiranju projekata neformalnih i formalnih grupa mladih sa teritorije te opštine.

Ko može podneti predlog projekta Divac omladinskom fondu?

- Formalne i neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih) koji žive na teritoriji opštine Vlasotince, Prijepolje, Obrenovac i Aranđelovac.
Šta Divac omladinski fond podržava?

- Projekte vrednosti do 100.000 dinara koji se realizuju na teritoriji opština Prijepolje, Obrenovac, Aranđelovac i Vlasotince i imaju za cilj poboljšanje života mladih u najrazličitijim oblastima: kulture, sporta, zdravlja, bezbednosti, zapošljavanja, obrazovanja, aktivizma i volonterizma

- Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;

- Projekte koje odgovaraju na lokalne potrebe i imaju širok uticaj na zajednicu, posebno u ruralnim sredinama;

- Projekte koji se mogu realizovati od 25. novembra 2017. do 31. marta 2018.

- Projekte za koje će mladi obezbediti pisanu podršku iz zajednice, od pojedinaca i kompanija, u uslugama, robi i/ili finansijskim sredstvima. Podrška mora iznositi najmanje 50% od ukupne vrednosti traženog iznosa od Divac omladinskog fonda. Recimo, ukoliko od Divac omladinskog fonda tražite 90.000 dinara neophodno je da od pojedinaca ili kompanija obezbedite sredstva, robu ili usluge u vrednosti od 45.000 dinara.

Obrazac potvrde o doprinosu možete da preuzmete: www.stvarnovazno.org/upload/document/dof_-potvrda_o_doprinosu2016.docx

Šta Divac omladinski fondovi ne podržavaju?

- Projekte pojedinaca, političkih partija i javnih institucija;

- Projekte i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom;

- Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;

- Honorare za realizatore projekta;

- Stipendije;

- Nabavku računara, tableta, telefona, muzičke i video opreme (ozvučenja, kamera, foto aparata i sl.)

Kako i do kada podneti predlog projekta?

Zainteresovane grupe mladih mogu popuniti formu predloga projekta koju mogu preuzeti ovde (www.dof.rs/uploads/2017/10/5_1507621710_6131.docx) i poslati ga isključivo kroz popunjavanje formulara u nastavku strane.

Predlozi projekata dostavljeni na bilo koji drugi način ili poštom neće biti uzeti u razmatranje.

Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata je 10. novembar 2017. u ponoć.

Šta nakon prijave predloga projekta?

Nakon zatvaranja konkursa članovi i članice Divac omladinskog fonda uradiće prvi krug selekcije. Ukoliko Vaš projekat prođe prvi krug selekcije bićete obavešteni do 20. novembra 2017. i bićete pozvani na intervju. Na intervju je potrebno da dođe najmanje tri člana vašeg tima koji su navedeni kao kontakt osobe u predlogu projekta.

Ukoliko vaš projekat ne bude prošao prvi krug selekcije, bićete obavešteni o razlozima ovakve odluke od strane odbora Divac omladinskog fonda.
Ako budete podržani, kad počinjete s projektom?

Predviđeno je da se svi podržani projekti realizuju u periodu od 25. novembra 2017. do 31. marta 2018. godine.

Preuzmi prijavni formular: www.dof.rs/uploads/2017/10/5_1507621710_6131.docx

Predlog projekta možete poslati ovde: http://www.emailmeform.com/builder/form/x517W6gRn0Ir

Projekat realizuju Fondacija za mlade Obrenovca, Proaktiv, Udruženje "Ja sam za", Udruženje "Nova vizija" i Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa Opštinama Vlasotince, Aranđelovac, Obrenovac, Kancelarijom za mlade opštine Prijepolje i uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju. Projekat se u Obrenovcu organizuje uz podršku Građanskih inicijativa u okviru YouthBuild programa uz podršku YouthBuild International-a.