Ekonomsko jačanje lokalne zajednice

Program koji u svojoj osnovi ima ekonomsko osnaživanje pojedinaca/ki, ponboljšanje uslova poslovanja, jačanju konkurentnosti i brendiranju ovog dela Srbije. U okviru ovog programa:

• Postali smo Focal point USAID-ovog projekta održivog loklanog razvoja
• Pokrenuli programe učeničkih zadruga
• Organizovali seriju konferencija i seminara sa tematikom ekonomskog razvoja
• Pripremamo program regionalnog brendiranja