"Moj Odbornik" u jugo-zapadnoj Srbiji

U Beogradu je 13. septembra 2013. godine, u sedištu OEBS-a, potpisan ugovor o realizaciji projekta „Moj Odbornik“, na teritoriji 6 opština u jugozapadnoj Srbiji (Novi Pazar, Sjenica, Priboj, Prijepolje, Tutin, Nova Varoš).

„Moj Odbornik“ je interaktivni web portal/mobilna aplikacija za jednostavnu i dvosmernu komunikaciju između građana/ki i njihovih izabranih predstavnika u lokalnim parlamentima. Projekat se bavi problemom izostanka komunikacije i bilo kakve vrste uključenja građana u procese donošenja odluka u lokalnim zajednicama.