oPEACEmeni se

Proaktiv realizuje projekat ‘’oPEACEmeni se’’ koji ima za cilj podizanje svesti mladih u Nišu o izgradnji mira, pomirenju, multikulturalnosti, ali pre svega edukaciju o istoriji spomenika grada Niša i kolika je njihova važnost. Specifičan cilj je kreiranje novog, modernog, suvenira koji će biti proizvod hakatona. Kroz održavanje hakatona focus će biti fair-play i razvijanje takmičarskog duha.
Direktna ciljna grupa su mladi, a pored njih fokusiraćemo se na donosioce odluka (predstavnici lokalnih vlasti i kulturnih institucija, muzeji, Turistička organizacija grada Niša) i medije. Kao rezultat realizacije aktivnosti imaćemo potpuno novi suvenir, odličje grada Niša, uz mogućnost prezentovanja drugih idejnih rešenja kao mehanizam korišćenja novih tehnologija za promociju našeg grada.

Glavne aktivnosti su:
-Hakaton kao takmičenje za izradu najboljeg suvenirskog rešenja za promociju Niša
- Štampanje suvenira na 3D štampaču
-Izložba fotografija “Gde si ti bio/bila 1991.?”

Ove aktivnosti se realizuju u okviru globalnog projekta “Podijeljena prošlost – zajednička budućnost” koji finansira Evropska unija preko Omladinskog komunikativnog centra iz Banja Luke. Ovo je projekat koji sprovodi konzorcijum od 18 partnera (sedam korisnika IPA zemlje plus Slovenija, Hrvatska, Austrija i Holandija). Projektni konzorcijum uključuje organizacije civilnog društva, istraživačke institute, fondacije, resurs centre i Erasmus NA i 13 pridruženih poslovnih partnera. Trajanje projekta je 48 meseci od 1. januara 2016.