OTVOREN JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA NAMENJENIH ZA OBUKE POVRATNIKA NA KOSOVO*

Komisija za odabir korisnika za dodelu bespovratnih sredstava u vidu programa obuka, a u skladu sa Ugovorom između Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Udruženja „Inicijativa za razvoj i saradnju“, broj 2018/397-381, o realizaciji projekta “Povratak kao korak napred“, finansiranog od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, dana 28.03.2019. godine objavljuje

JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA NAMENjENIH ZA OBUKE POVRATNIKA NA KOSOVO*

Tekst Javnog poziva se nalazi na sledećem linku: https://drive.google.com/file/d/1oqMcT0sB3ZeJufx0wp_Iof0RsxfdCLvw/view , a uputstvo , obrazac za prijavu i prateću dokumentaciju možete preuzeti iz priloga: