Povratak kao korak napred

Pružanje podrške poboljšanju životnih uslova interno raseljenih lica (IRL) i povratnika po Sporazumu o readmisije u Srbiji i podrška održivom povratku na Kosovo*

Opšti cilj projekta je utvrđivanje prioritenih potreba interno raseljenih lica i pružanje pomoći u rešavanju tih potreba kroz pružanje informacija vezanih za povratak i asistiranje u povratku kroz individualni i participativni pristup.
Glavne aktivnosti projekta biće usmerene na održiv povratak interno raseljenih lica koja žele da se vrate na Kosovo*, kao i promocija socijalno ekonomske stabilizacije povratnika.

Projekat je počeo u julu 2018., a trajaće do aprila 2020. Ukupan budžet je 522.036,00 €. Nosioc projekta je udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju iz Beograda a partneri opština Vrnjačka Banja i OCD Proaktiv i z Niša. Projektne aktivnosti će se provoditi u Bogradu, Vrnjačkoj Banji, Nišu i Vranju, a mogu se prijaviti svi koji su zanteresovani za povratak.

Veliki broj istraživanja pokazuje da je najveću problem IRL stanovanje, pristup informacijama, zapošljavanje i nedostupnost osnovnih dokumenata. Pored toga, IRL teško dolaze do zaposlenja usled dugotrajne neaktivnosti i manjka veština, što dovodi do dodatne zavisnosti od podrške socijalnog sistema. S obzirom na to da raseljene porodice koje nisu uspele da obezbede sebi trajno stanovanje i zadovoljavajuće uslove života, a da su sigurnosni rizici sada značajno niži nego u vreme konflikta, neki od njih vide povratak na Kosovo ka jedino odživo rešenje za svoje porodice.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije.