Proaktiv na seminaru "The Best of Susan Rose Ackerman"

Na nedavno održanom seminaru "The Best of Susan Rose Ackerman", o borbi protiv korupcije (Laxenburg, Austria), koji je organizovala Međunarodna akademija za borbu protiv korupcije (IACA, International Anti Corruption Academy), i Proaktiv je imao svog predstavnika. Ovaj seminar je bio prvi u nizu seminara, čija je glavna tema, stvaranje mehanizama za borbu protiv korupcije i razmena iskustva. Učesnici seminara su bili predstavnici vlasti i civilnog drustva iz celog sveta.