ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ

На Конкурсу за финансирање омладинских волонтерских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтеризма младих МЛАДИ СУ ЗАКОН – Расински и Топлички округ је укупно пристигло 19 пријава.
Чланови Комисије су вредновали пријаве и сумарни резултати рада Комисије по свакој пријави су унети у табелу (погледати у прилогу).
На основу ранг листе пријава, Комисија је предложила да следећим удружењима младих и неформалним групама младих буде обезбеђена подршка од стране Ресурс центра за Расински и Топлички округ кроз менторство из области писања пројеката (развијање пројектних идеја у предлоге пројеката) и управљања пројектним циклусом, у оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН“– Расински и Топлички округ.

DokumentVeličinа
PDF icon Izvestaj o radu Komisije 2017 - I krug.pdf194.94 KB