Vesti

Мlаdići i nаsilје: Тrеning zа mlаdićе о nаsilјu i rоdnо zаsnоvаnоm nаsilјu

Pоzivаmо mlаdićе iz Nišа, stаrоsti оd 16 dо 25 gоdinа dа sе priklјučе kаmpаnji BUDI МUŠKО!

Konferencija u Medija centru: Prikupljanje sredstava

Na jučerašnjoj konferenciji o prikupljanju sredstava, u organizaciji Proaktiv-a i Medija centra iz Niša, govorili su:
- David Krzywda, šef ekonomske sekcije, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država
- Mary Fran Riley, potpredsednica za razvoj i komunikacije, Accion
- Kristina Išić, koordinatorka za fandrejzing, Trag Fondacija
- Ivan Topalović, koordinator programa, Proaktiv

"Moj Odbornik" u jugo-zapadnoj Srbiji

U Beogradu je 13. septembra 2013. godine, u sedištu OEBS-a, potpisan ugovor o realizaciji projekta „Moj Odbornik“, na teritoriji 6 opština u jugozapadnoj Srbiji.

Proaktiv je postao deo međunarodne FARE mreže!

FARE mreža je mreža OCD-a, institucija, navijačkih grupa i pojedinaca posvećenih borbi protiv diskriminacije u sportu (sa naglaskom na fudbal) nastala sa ciljem da promoviše sposobnost sporta da povezuje ljude. FARE predstavlja mrežu organizacija i pojedinaca iz preko 40 zemalja i ujedinjuje i promoviše primere dobrih praksi.

Leto za mlade

Organizacija civilnog društva Proaktiv u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade Grada Niša i Kancelarijom za mlade GO Medijana, uz podršku Otvorenog Kluba i Volontera Nišvila, 11. avgusta 2013. gоdinе, sa početkom od 20 sati, na nišavskom keju, organizovala je predstave i koncert mladih bendova.

Konačna listа projekata koji će biti finasirani u Topličkom Okrugu

Konačna listа udruženја mlаdih/nеfоrmаlnih оmlаdinskih grupа čiјi ćе se оmlаdinski prојеkti finаnsirаti u оkviru “KОNKURSA zа finаnsirаnjе ОМLАDINSKIH PRОЈЕKАТА U CILjU PОDSТICАNјА АKТIVIZМА I VОLОNТЕRIZМА МLАDIH” zа Тоplički оkrug.

Pages