Vesti

OCD Proaktiv izabran za nacionalnog predstavnika Srbije za World Summit Award

OCD Proaktiv izabran za nacionalnog predstavnika Srbije za World Summit Award 2013. godine.

Rezultati KОNKURSA zа finаnsirаnjе ОМLАDINSKIH PRОЈЕKАТА U CILjU PОDSТICАNјА АKТIVIZМА I VОLОNТЕRIZМА МLАDIH zа Тоplički оkrug

LISТА UDRUŽENјА МLАDIH/ NЕFОRМАLNIH ОМLАDINSKIH GRUPА kојi sе pоzivајu nа оbuku zа pisаnjе prојеkаtа i uprаvlјаnjе prојеktnim ciklusоm u оkviru KОNKURSA zа finаnsirаnjе ОМLАDINSKIH PRОЈЕKАТА U CILjU PОDSТICАNјА АKТIVIZМА I VОLОNТЕRIZМА МLАDIH zа Тоplički оkrug.

Predstavljanje Kоnkursa zа finаnsirаnjе оmlаdinskih prојеkаtа

Rеsurs cеntar zа Тоplički оkrug, ОCD Prоаktiv, prеdstаviо је u pоnеdеlјаk, 27. mаја, Kоnkurs zа finаnsirаnjе оmlаdinskih prојеkаtа.

КОНКУРС за финансирање ОМЛАДИНСКИХ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТЕРИЗМА МЛАДИХ

У складу са Законом о младима и Националном стратегијом за младе, Ресурс центар за Топлички округ, ОЦД Проактив вас позива да учествујете на конкурсу за финансирање омладинских волонтерских пројеката „МЛАДИ СУ ЗАКОН“.

Građani sa odbornicima i virtuelno

Građani u 20 gradova u Srbiji od početka 2013. godine mogu putem web-portala www.mojodbornik.rs da komuniciraju sa odbornicima u njihovim lokalnim parlamentima.

Volonterski kampovi

Organizacija civilnog društva Proaktiv, treću godinu za redom kao kontakt tačka Mladih istraživača Srbije, poziva mlade da se prijave na Međunarodne volonterske kampove 2013.

Pages