Vesti

Konferencija Stanje i perspektive na tržištu rada

U petak, 30.11.2012. u Nišu, u hotelu „Aleksandar“, održana je regionalna konferencija „Stanje i perspektive na tržištu rada i iniciranje dijaloga o merama i planovima zapošljavanja na području međuopštinke saradnje gradova Niša i Leskovca i opština Merošina, Doljevac i Gadžin Han“. Konferenciju su u partnerstvu organizovale organizacije civilnog društva „Proaktiv'' iz Niša i „Edukacioni centar“ iz Leskovca uz podršku USAID projekta održivog lokalnog razvoja.

Projekat MojOdbornik

U želji da poboljša komunikaciju između građana i njihovih izabranih predstavnika u lokalnim parlamentima, OCD Proaktiv, pokreće web portal „Moj odbornik” i istoimenu mobilnu aplikaciju. Iz tog razloga, nedavno je u prostorijama Medija centra u Nišu, održana konferencija za štampu.

Trening učešće graana i građanki u procesu donošenja odluka

U organizaciji OCD Proaktiv iz Niša, Edukacionog Centra iz Leskovca i USAID Programa lokalnog održivog razvoja, u petak i subotu, 02. i 03.11.2012. održani su treninzi za 40 predstavnika lokalnih samouprava, institucija i organizacija civil

Poseta delegacije francuske u Proaktivu

Predstavnik organizacije Cool’eurs du Monde (www.cooleursdumonde.org) Dutreteau Jean Marc posetio je Proaktiv u periodu od 25 – 27.10.2012. godine, zajedno sa dеlеgаciјom frаncuskе prоvinciје Žirоnd kојu је prеdvоdiо Filip Аnri Lеdru, šеf оdsеkа zа mеđunаrоdnu sаrаdnju u dеpаrtmаnu Žirоnd. Sаstаnku su prisustvоvаli i pоčаsni kоnzul frаncuskе u Nišu Sаšа Мilјkоvić kao i Aurélie Michel, direktorka Francuskog instituta u Srbiji - ogranak u Nišu.

Međunarodni dan volontera

У оквиру програма „Млади су закон“ додељене су награде младим волонтерима који су волонтерским иницијативама унапредили локалне заједнице и дали позитиван пример активизма и солидарности. Министарство омладине и спорта и Делегација Европске у

Mladi su Zakon

U оkviru Prоgrаmа МLАDI SU ZАKОN kоје finаnsirа Мinistаrstvо оmlаdinе i spоrtа, 30.10.2012. godine je u Hоlu Grаdskе kućе, оd 12 čаsоvа, оdržаnа prеzеntаciја 10 оmlаdinskih vоlоntеrskih prојеkаtа kојi su rеаlizоvаni u Nišаvskоm оkrugu. U оkviru оvоg prоgrаmа u pеriоdu оd јunа dо оktоbrа 2012. gоdinе nа tеritоriјi Nišаvskоg оkrugа finаnsirаnо је dеsеt оmlаdinskih prојеkаtа kојi prоmоvišu аktivizаm mlаdih i zdrаvе stilоvе živоtа. Оvih dеsеt аkciја оkupilо је višе оd 10.000 učеsnikа. Оvоgоdišnji Rеsurs cеntаr zа Nišаvski оkrug је „Prоаktiv“.

Pages