Vesti

Slađana Rakić: “Funkcionalnost formalnog obrazovanja se dobrim delom razvija kroz neformalno obrazovanje, aktivizam i samoinicijativu”

Međusektorska saradnja je važna jer se funkcionalnost formalnog obrazovanja dobrim delom razvija kroz neformalno obrazovanje, aktivizam i samoinicijativu. Kako se to sprovodi u praksi pojašnjava Slađana Rakić, profesorka književnosti i srpskog jezika, zaposlena na poziciji bibliotekarke u Gimnaziji u Kruševcu .

Mirjana Radaković, Centar za socijalni rad opštine Bačka Palanka: “Ideje, predlozi i energija mladih treba da budu više prihvaćene, prisutne i uvažene.”

Zbog čega je važno da predlozi, energija i ideje mladih budu prihvaćene, prisutne i uvažene, kao i kako to funkcioniše u Bačkoj Palanci pojašnjava Mirjana Radaković, zaposlena na poziciji voditelja slučaja u timu za decu i mlade i supervizora u timu za odrasle i stare u Centru za socijalni rad opštine Bačka Palanka i ima posebno angažovanje u udruženju hranitelja „Siguran dom“.

Čedomir Šagrić:"Unapređenje saradnje uvek je bazirano na poverenju i poštovanju potreba i interesa svih zainteresovanih strana"

Na koji način je moguće unaprediti sardanju organizacija koje se bave omladinskim radom i institucija, šta je važno da imamo na umu kada o njoj govorimo i kako ta saradnja izgleda izgleda u praksi govori mr sc dr Čedomir Šagrić, specijalista socijalne medicine i supspecijalista zdravstvenog vaspitanja, načelnik Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje Niš.

Miloš Damjanić: “Smatram da je potrebna češća interakcija institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom”

Saradnja sa organizacijama koje se bave omladinskim radom i škola je izuzetno značajna, a naročito za školu za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović” jer korisnicima (mladima sa smetnjama u razvoju, ali i odraslim osobama sa invaliditetom) omogućava kontakt, druženje, saradnju i realizaciju osmišljenih, planiranih, strukturiranih zajedničkih aktivnosti sa mladim ljudima tipične populacije. Kako sve to izgleda u praksi pojašnjava defektolog i vaspitač ove ustanove Miloš Damjanić.

Sa kojom organizacijom (organizacijama) ste ostvarili saradnju i kada?

Omladinski rad za bolji grad - Proaktiv

Мisiја PRОАKТIV-а је stvаrаnjе pоdsticајnоg, prоаktivnоg оkružеnjа krоz grаđаnskе аkciје u јugоistоčnој Srbiјi i lоkаlnim zајеdnicаmа nа Bаlkаnu.

CLIMATHON U NIŠU

Climathon je svetski događaj koji se ove godine organizuje u preko 100 gradova širom planete. Climathon je globalni događaj koji traje 24 časa, u organizaciji Climate-KIC (najveće javno-privatno partnerstvo koje se bavi problemom rešavanja klimatskih promena kroz inovacije), podržan od strane zvanične institucije EU - Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT).

Pages