Volontiraj

Šta je volontiranje?

‘’Volontiranje je dobrovoljna, neprofitna i neplaćena aktivnost koju pojedinac ili grupa preduzimaju zarad dobrobiti drugog lica ili grupe (obično u socijalnoj potrebi), zajednice u kojoj žive ili celog društva.’’

Volontiranje je dobrovoljna, neprofitna i neplaćena aktivnost koju pojedinac ili grupa preduzimaju zarad dobrobiti drugog lica ili grupe (obično u socijalnoj potrebi), zajednice u kojoj žive ili celog društva. Ova aktivnost se javlja u raznim oblicima, od tradicionalnih običaja uzajamne samopomoći, do organizovanog delovanja zajednice u kriznim periodima, kao i do pokušaja pomoći u sprečavanju i zaustavljanju sukoba i suzbijanja siromaštva.Volontiranje je deo istorije gotovo svake civilizacije, a kako počiva na ideji da globalno ne završava, nego tek počinje sa lokalnim, ono zavređuje i posebnu pažnju društva.

Stoga, da bi neku aktivnost zvali volonterskom, neophodno je da ona bude:
dobrovoljna – bez prisile ili obaveze po bilo kom osnovu,
neprofitna – bez motiva da se stekne materijalna korist,
bez naknade – dnevnice, honorara ili drugog oblika naknade za rad (osim naknade troškova nastalih u vezi sa volontiranjem npr. obrok, smeštaj, oprema, transport)
u korist drugog lica ili zajednice – osnovni i pretežan motiv volontiranja je doprinos zajednici a ne sopstvena korist.

Sve druge neplaćene aktivnosti čiji je osnovni motiv sticanje praktičnog iskustva i obuka na poslu, stažiranje, rad za simboličan honorar i slično, ne smatraju se volontiranjem već obukom, praksom, specijalizacijom, radom na povremenim ili privremenim poslovima i nekom drugom adekvatnom delatnošću.

Volonteri su neplaćeni ne zato što su bezvredni, već zato što su neprocenjivi!