Zapošljavanje mladih u lokalnoj zajednici

Kako nezaposlenost predstavlja jedan od ključnih problema mladih u Srbiji, okrugli sto o lokalnoj politici zapošljavanja mladih koji je održan 14.06.2012. godine u prostorijama Media Centra Niš, inicirao je diskusiju među lokalnim partnerima o ulozi i mogućnostima različitih sektora u kreiranju lokalnih politika zapošljavanja mladih i obezbeđivanja uslova za sprovođenje tih politika.

Na okruglom stolu su bila predstavljena dva istraživanja Građanskih inicijativa koja ističu značaj lokalne samouprave u obezbeđivanju uslova za zapošljavanje mladih u lokalnoj zajednici kao i konkretni predlozi za unapređenje trenutne situacije.

U Srbiji polovina mladih je nezaposlena, a deo koji je zaposlen radi u generalno lošim uslovima, često na crno, za nisku platu, na pozicijama koje su ispod pozicija za koje su se školovali. Mladi su ti koji najteže pronalaze posao, a prvi ga gube. Posledice lošeg socio-ekonomskog položaja mladih ispoljavaju se u povećanim migracijama ka većim gradovima i upražnjavanja nezdravih stilova života.

O ovoj temi govorili su:

Marko Stojanović, Građanske inicijative

Ivan Topalović, Proaktiv