2nd eNewsletter – Tangram Project

Screenshot 2021-08-26 at 14.59.34

Saznajte više o 1st and 2nd International Conferences of TANGRAM!

e-newsletter #2

OCD Proaktiv učestvovao je u kreiranju drugog eNewslettera u okviru TANGRAM projekta.

Cilj ovog izdanja je da vas još više približimo sa aktivnostima na samom projektu i predstavimo rezultate koji su do sada ostvareni, ali i predstavimo konferencije koje su održane u periodu za nama.

Prva TANGRAM konferencija održana je online 20. Decembra 2021. godine na zoom platformi, domaćin konferencije bio je Univerzitet Vlora iz Albanije.

Druga TANGRAM konferenija sa radnim nazivom „Realizacija projekta u COVID-19 periodu“ održana je početkom Februara u Nišu, u organizaciji OCD Proaktiv u hibridnom modelu uz učešće parnera uživo i putem zoom linka.

Ovde možete preuzeti drugi newsletter u PDF formatu

Leave a Comment