Omladinski program

Omladinski program je svoje aktivnosti od samog početka usmerio na pozicioniranje i prepoznatljivost kako u lokalnoj zajednici, tako i na nacionalnom i međunarodnom nivou. Postignuti rezultati i razvijeni kapaciteti Proaktiva brzo su prepoznati na regionalnom i nacionalnom nivou.

Proaktiv je osam godina bio Resurs centar za mlade Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, zvanična je Kontakt tačka Mladih istraživača Srbije, deo mreže Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada NAPOR, Krovne Organizacije Mladih Srbije KOMS, kao i međunarodne mreže “Right to the village” uz poseban osvrt na mlade na selu.

Kroz viziju proaktivni mladi lideri – resurs lokalnih zajednica, trudimo se da jačamo kapacitete omladinskih organizacija i organizacija za mlade, radimo sa lokalnom zajednicom koja uključuje mlade u proces donošenja odluka i pružamo podršku mladim liderima u Srbiji

12080223_1077590782251098_3070144106619046282_o

Aktivni građani

1898142_751096361567210_464049807_n

Aktivni građani je program koji smo razvili u cilju promovisanja aktivnijeg učešća građana i građanki u lokalnim zajednicama sa posebnim osvrtom na podsticanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka.

Ustanovili smo već na početku postojanja „Nagradu za građanski aktivizam – ŠETAČI“ koju smo nekoliko godina za redom dodelili u različitim kategorijama. U okviru proslave 10 godina postojanja OCD Proaktiva dodelili smo Decenijskog šetača u kategoriji javne uprave, biznisa, civilnog sektora, medija, kao i jednu specijalnu nagradu.

Pokrenuli smo web portal i mobilnu aplikaciju www.mojodbornik.rs koja je služila kao komunikacija građana i izabranih predstavnika u lokalnoj skupštini. Zatim smo čitav mandat pratili rad narodnih poslanika koji dolaze iz pet opština sa juga Srbije i bili spona između njih i građana, a na početku novog mandata proširili smo se na još tri okruga Centralne Srbije.

Decentralizacija

Na samom početku rada organizacije, zajedno sa još 16 organizacija osnovali smo Nacionalnu koaliciju za decentralizaciju. Dve godine je Proaktiv imao ulogu Lead agencije, jednog od organa ove oranizacije. Nacionalnu koaliciju čine 13 organizacija širom Srbije: Ars Nova Valjevo, Evrokontakt Kruševac, Edukativni centar Kruševac, Media i reform centar Niš, Odbor za ljudska prava Negotin, Odbor za ljudska prava Niš, Proaktiv Niš, Resurs centar Majdanpek, Roma centar Kragujevac, Stara planina Pirot, Timočki omladinski centar Zaječar, Urban in Novi Pazar, Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Kroz druge programe koje sprovodimo, trudimo se da se osvrnemo na bitan deo, a to je decentralizacija i ravnomerni regionalni razvoj koji će omogućiti proaktivnost ljudi iz drugih regiona.

Kada je 2018. godine odlučeno da se Aerodrom Konstantin Veliki u Nišu iz vlasništva lokalne samouprave preda državi na upravljanje bili smo deo Inicijative Ne damo niški aerodrom. Tada smo pokrenuli i sajt nedamo.rs na kome se nalaze materijali u javnom vlasništvu.

Ekonomsko jačanje lokalne zajednice

Ekonomsko jačanje lokalne zajednice jeste program koji u svojoj osnovi ima ekonomsko osnaživanje pojedinaca/ki, poboljšanje uslova poslovanja, jačanju konkurentnosti i brendiranju juga Srbije. U okviru ovog programa:

  • Postali smo Focal point USAID-ovog projekta održivog loklanog razvoja
  • Pokrenuli programe učeničkih zadruga
  • Organizovali seriju konferencija i seminara sa tematikom ekonomskog razvoja
  • Pripremamo program regionalnog brendiranja

Kako bismo pokazali održivost ovakvog programa, otvorili smo Deli – prostor za kreativno delovanje, prvi coworking prostor u Nišu na više od 100 kvadrata u srcu Niša. Više o Deli prostoru možete pogledati na sajtu: deli.rs

EU integracije

U okviru EU programa, Proaktiv sprovodi aktivnosti i projekte usmerene ka procesu EU integracija kao i informisanje građana i građanki o sveobuhvatnim informacijama o Evropskoj uniji, njenim odnosima sa Srbijom i o procesu proširenja.

U okviru projekta EU Glasno Jasno učestvovali smo kao regionalni hub koji je ljude u pet opština na jugu Srbije edukovalo u oblasti preduzetništva. Kao deo tima ovog projekta, zainteresovanima u ovim opštinama preneli smo iskustva nas i naših partnera iz Evropske unije u ovoj oblasti.

Kao deo mreže ENSIE – organizovali smo veliku konferenciju sa preko 100 govornika iz evropskih zemalja i preneli iskustvo EU članica o socijalnoj integraciji i preduzetništvu u Srbiji.

Trenutno radimo sa regionalnim i evropskim partnerima na dva velika projekta međugranične saradnje u okviru ADRION programa i programa sa Republikom Bugarskom.