Dostupan 60. broj biltena – Pokretačka snaga čiji se glas ne čuje

Dostupan 60. broj biltena - Pokretačka snaga čiji se glas ne čuje

Novi, 60. broj Biltena „Progovori o pregovorima“ Beogradska otvorena škola pripremila je u saradnji sa organizacijama civilnog društva, partnerima na projektima, koje svojim radom doprinose poboljšanju i unapređenju kvaliteta života u lokalnim zajednicama u kojima deluju, ali i na nacionalnom nivou.U okviru teme broja Pokretačka snaga čiji se glas ne čuje, Krovna organizacija mladih Srbije piše o značaju ukazivanja na prava koja mladi imaju, o njihovom uključivanju u procese odlučivanja i pružanju prostora da iskažu svoje mišljenje. U fokusu broja je Nebriga države u danima pandemije i potrebi za deinstitucionalizacijom kako bi se zaštitili životi naših sugrađana i sugrađanki s mentalnim invaliditetom, o čemu piše Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invalididtetom (MDRI-S). O ugroženim pravima na vazduh i zakonu na polici piše Pro.Tok21 u kolumni broja. U ovom broju predstavljaju i tekst Užičkog centra za prava deteta koji analizira Pravo najmlađih da učestvuju u odlučivanju: Razvitak kulture slušanja i uvažavanja.

Novi broj Biltena dostupan je ovde, a prethodnim brojevima možete pristupiti na ovom linku.

Leave a Comment