Inak – Primer odgovornog preduzeća iz Bosilegrada

Inak 1

Iz brdsko planinskog poručja sa krajnjeg jugoistoka Srbije i dugo nerazvijene opštine Bosilegrad,
upoznajte preduzeće Inak, koje proizvodi elemente za palete, palete, rezanu građu i razne elemente za
nameštaj. Od svog osnivanja 2006. godine proizvodnja preduzeća se stalno proširuje, broj zaposlenih se
povećava i uvode se novi proizvodi – brojni elementi za nameštaj. Od 2019. godine preduzeće Inak je
počelo sa proizvodnjom peleta od piljevine i okrajaka, koji se stvaraju prilikom rezanja drveta.
Iskorišćavanjem peleta kao ekološkog goriva zaokržuje se ceo proces proizvodnje i time preduzeće
uspešno rešava problem sa drvenim otpadom.


Svoje proizvode Inak prodaje velikim sistemima iz Srbije, kao i inostranim kupcima iz Makedonije i Grčke,
dok rezanu građu prodaju građevinskim firmama, a pelet domaćinstvima. Sa svim akterima imaju
dugogodišnju saradnju i kako navode, svake godine dogovaraju saradnju za narednu godinu. Pored
korišćenja sopstvenog otpada od rezanja drvene mase, preduzeće Inak isti otkupljuje i od drugih pilana u
njihovom kraju, pomažući i njima da se reše otpada na najbolji mogući način.


Uspešno poslovanje jednog ovakvog lokalnog preduzeća u udaljenoj i nerazvijenoj opštini Bosilegrad, od
višestrukog je značaja kako za lokalno stanovništvo tako i za čitavu zajednicu. Preduzeće Inak doprinosi
lokalnom ekonomskom razvoju, obezbeđujući zaposlenje za 55 osoba u Bosilegradu, od kojih 30%
pripada ugroženim kategorijama, dok na sezonskim poslovima zapošljavaju preko 50 pripadnika romske
populacije. Oživljavanjem drvne industrije u jako nerazvijenoj sredini, preduzeće Inak uspelo je da spreči
iseljavanje mnogih porodica, pružeći im mesto za stalno zaposlenje, dok poseban naglasak stavljaju na
važnost zapošljavanja i žena u ovoj industriji.


„Sve vise zapošljavamo žene u preduzeću. U početku smo imali samo jednu zaposlenu osobu ženskog
pola, a trenutno zapošljavamo 8 veoma vrednih žena, koje su uključene u sam proizvodni proces, ali i u
organizacionu i rukovodeću strukturu preduzeća. Smatram da je veoma važno zapošljavati žene, jer u
mestu u kojem žene nađu posao, formiraće se i cela porodica i svi će ostati u toj sredini, dok u
suprotnom, kada nema posla dolazi do većeg iseljavanja i migracija što za posledicu ima još veću
nerazvijenost sredina”, kaže Nevenka Kostadinova, zamenica direktora preduzeća Inak.
Pored direktnog zapošljavanja ljudi, Inak u svom lancu nabavke ima preko 60 malih lokalnih
poljoprivrednih gazdinstava, čime obezbeđuju kako njihovu egzistenciju, tako i egzistenciju njihovih
porodica. Na taj način kooperanti-lokalna poljoprivredna gazdinstva i njihovi članovi porodica dobijaju
priliku za posao i prodaju, jer im je seča i iskorišćavanje sopstvenih šuma jedini izvor prihoda. Pre
nekoliko godina, Inak je krenuo i sa gajenjem sadnica topole, koje daju gratis svojim kooperantima, kako
bi mogli da obnavljaju svoje šume i zasade. Takođe, siromašnim, bolesnim i sugrađanima koji nisu u
mogućnosti da kupe ogrev preduzeće konstantno pomaže besplatnim doniranjem drva za ogrev u
zimskom periodu.


Ključni planovi za dalji rast Inaka jesu proširenje proizvodnje, posebno drvenog peleta čija je potražnja u
porastu od strane domaćinstava i institucija, što bi omogućilo preduzeću i veći izvoz u inostranstvu.
Proširivanjem proizvodnje i povećanjem obima posla stvoriće se uslovi i za nova zapošljavanja, kako u
direktnoj proizvodnji preduzeća, tako i na poslovima pripreme i dotura sirovina od strane
poljoprivrednih gazdinstava. Na taj način pružiće se mogućnost malim pilanama da i one zapošljavaju
veći broj radnika.

Značaj preduzeća Inak za lokalnu zajednicu prepoznat je i u okviru programa Podrška mikro, malim i
srednjim preduzećima sa snažnim pozitivnim uticajem na lokalne zajednice, u okviru kojeg je preduzeće
od Kraljevine Norveške dobilo bespovratna sredstva za nabavku toplovodnog kotla kojim će se povećati
kapacitet sušenja i smanjiti emisija štetnih čestica u atmosferu. Kroz povećanje proizvodnog kapaciteta i
potrebe za sirovinom stvoriće se uslovi za poslovni razvoj preduzeća i otvaranje novih radnih mesta za
mlade i druge teže zapošljive grupe u opštini Bosilegrad, dok će kroz deljenje opreme sa svojim
dobavljačima i male pilane dobiti priliku da elemente koje izrade osuše u sušari preduzeća.
„Smatram da su preduzetnici najvažniji za svoje lokalne zajednice i ključni za njihov opstanak, kako kroz
zapošljavanje, tako i kroz indirektnu podršku sugrađanima. Drvo će kao sirovina biti sve značajnije u
budućnosti, stoga želimo da radimo na pošumljavanju i fokusiramo se i na važnost ekološkog faktora
šuma, naših prečišćivača vazduha. Naša namera je da svojim poslovanjem oživimo Bosilegrad”, rekla je
Nevenka.


Inak je jedno od deset preduzeća koja učestvuju u programu Podrška mikro, malim i
srednjim preduzećima sa snažnim pozitivnim uticajem na lokalne zajednice, koji je usmeren na pružanje
stručne i finansijske podrške preduzećima koja posluju u manje razvijenim opštinama i pozitivno
doprinose razvoju svojih lokalnih zajednica.
Program realizuje Smart Kolektiv, u partnerstvu sa udruženjima Proaktiv iz Niša i Putevima
preduzetništva iz Novog Sada. Program se sprovodi u okviru projekta „Norveška za vas – Srbija” koji
finansira Kraljevina Norveška a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Leave a Comment