INOVACIJE I KREATIVNOST ZA SVE – IKS FAKTOR

Xfaktor

Na osnovama Strategije za brigu o mladima Grada Niša 2015-2020, najveći problemi mladih u lokalnoj zajednici jeste nedovoljan aktivizam, neiformisanost i nezaposlenost. Unapređenje ekonomske pozicije mladih povećanjem zapošljivosti i podrškom (samo)zapošljavanju mladih u privatnom sektoru kao preduslov za njihov kontinuiran profesionalan i ličan rast i razvoj, ali i ostanak u Gradu Nišu jeste jedan od strateških prioriteta.

Kako bismo doprineli ekonomskom osnaživanju mladih u Gradu Nišu, OCD Proaktiv kao nosilac projekta Inovacije i kreativnost za sve u partnerstvu sa organizacijom Dostignuća mladih u Srbiji, okupiće 640 mladih od 15 do 30 godina do 31. maja 2021. godine kroz 8 interaktivnih tribina za srednjoškolce i studente, 6 predavanja iz oblasti arhitekture, dizajna, fotografije, inovacija, IT-a i digitalnih industrija. Takođe, predstavićemo rad četiri mlada preduzetnika iz Deli prostora za kreativno delovanje i na taj način pokazati mladima kroz primere dobre prakse kako da započnu i održe svoj biznis. Dvanaest mladih polaznika imaće priliku da prođe dvomesečnu praksu iz jedne od četiri oblasti u Deli prostoru. Kako bismo pomogli i učeničkim kompanijama, pet učeničkih kompanija dobiće obuku iz oblasti javnog nastupa, pripreme i realizacije biznis plana i uspešnih načina prodaje proizvoda.

Za podsticanje inovativnosti mladih organizovaćemo takmičenje (Hakaton), gde će se 25 mladih u 5 timova nadmetati tokom dva dana u pronalaženje mogućih rešenja konkretnog problema u Gradu Nišu zasnovanih na znanju i inovacijama.

Prilikom implementacije projekta koristićemo različite pristupe i metode tokom realizovanja predviđenih aktivnosti u skladu sa potrebama ciljnih grupa i postizanja maksimalne efikasnosti u ostvarivanju očekivanih rezultata i ciljeva.

Ono što je takođe važno je da će realizacija projekta podstaći ekonomski i privredni razvoj Grada Niša kroz nove preduzetničke inicijative mladih zasnovane na znanju i inovacijama i tako imati strukturalni uticaj na čitavu lokalnu zajednicu.

Trajanje projekta je 9 meseci i zbog specifičnosti ciljne grupe predviđeno je da se realizuje u skladu sa školskom godinom u periodu od 1. septembra 2020. do 31. maja 2021. godine.

U skladu sa epidemiološkom situacijom, sva dešavanja koja mogu da se održe putem platformi za komunikaciju na daljinu – tako će i biti realizovana. Kada se steknu povoljniji epidemiološki uslovi, sva predavanja i događaji održaće se uživo.

Projekat sprovodi „Proaktiv“ u partnerstvu sa organizacijom „Dostignuća mladih u Srbiji“. Inicijativa je deo šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.

Leave a Comment