Održan sastanak Upravnog odbora TANGRAM projekta

logo-TANGRAM-600px

U sredu 24. Marta u sa početkom u 9h održan je sastanak upravnog odbora Tangram projekta. Zbog pandemije izazvane COVID-19 virusom sastanak je održan online putem zoom platforme. Predstavnici naše organizacije bili su Olivera Canić i Milan Babić. Sastanku je pristustvovalo 20 učesnika, svaki partner na projektu imao je predstavnika.

Sastanak se sastojao iz tri faze. Na samo uvodu, predstavljen je dosadašnji rad na projektu. U prvom delu sastnaka govorili smo o T1 cilju koji predstavlja Benchmarking and TANGRAM Transnational Cooperation Network, gde je najviše reči bilo o istraživanju u sektoru turizma koje smo zajedno sa svim partnerima uradili. Imajući u vidu probleme sa pandemijom koje utiču na sektor turizma rad na istaživanju bio je dosta izazovan, važno je istaći da su svi partneri obezbedili reprezentativne uzorke. OCD Proaktiv prikupila je odgovore 119 turista iz Republike Srbije, i 11 drugih zemalja koji su posetili naš grad. U istraživanju je učestvovalo 16 privrednih subjekata koji posluju u sektoru turizma. Njihovi odgovori dali su nam mogućnost da sagledamo rezultate istraživanja iz više ugla. Zahvaljući tome, dobili smo sveobuhvatnu analizu o stanju i razvoju turističkog sektora u našem gradu.

U drugom delu sastanka govorili smo o narednim aktivnostima, a pre svega o T2 cilju koju predstavlja Local Governance Lab. Pažljivo smo razmotrili aktivnosti i korake koje nas očekuju u narednom periodu.

U trećem delu sastanka razgovarali smo o WP Communication i imali priliku da vidimo kompletan materijal koji je do sada urađen. Počevši od postera, olovki i lifleta, do vizuala koji će se koristiti za komunikaciju na društvenim mrežama i web portalima partnera i samog projekta. Svi partneri su dobili zadatak da u narednom periodu izaberu svog menadžera kvaliteta .

Poslednji deo sastanka iskoristili smo da razgovaramo o narednim aktivnostima, komunikaciji, i mogućnostima da dodatno poboljšamo i ispunimo aktivnosti. Dogovoren je termin narednog sastanka.

Leave a Comment