Održana VIII skupština KOMS-a

DSCF3409

Kao organizacija članica prisustvovali smo od 09. do 11. oktobra osmoj redovnoj skupštini Krovne organizacije mladih održanoj u Vrnjačkoj banji.  Ovogodišnja skupština bila je izborna, što znači da su na istoj izabrani novi organi KOMS-a : Predsedništvo Skupštine, Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsednik Upravnog odbora.

Tokom prvog dana skupštine, KOMS je proširen za tri organizacije. U pridruženo članstvo ušle su:

Asocijacija DUGA
Asocijacija za mlade Pančevo
Evropski pokret u Srbiji

Sada, KOMS broji 109 organizacija članica.

Krajem prvog i tokom prve polovine drugog dana skupštine usvojeni su godišnji izveštaji rada, godišnji Plan rada KOMS za 2020/2021 kao i promene Statuta i Pravilnika o radu.

Usledilo je predstavljanje kandidata/kinja za organe KOMS-a koje je ovoga puta bilo nešto drugačije. Naime, kandidatima/kinjama postavljana su situaciona i unakrsna pitanja u okviru debate. Poenta je bila da na osnovu datih odgovara bolje upoznaju kandidate/kinje i time lakše donesu odluku o tome kome će dati svoj glas. Nakon debate usledilo je glasanje, zatim drugi krug izbora, a onda su objavljeni rezultati i predstvaljeni  novoizbrani članovi organa KOMSA koji će tokom nardne dve godine raditi na širenju i ostvarivanju msije ove zagovaraačke platforme.

Ko su novoizabrani članovi organa KOMS-a možete pročitati na njihovom sajtu.

Skupštinu je prigodnim govorom zatvorio predsednik Upravnog odbora.

Novom sastavu organa KOMS želimo puno uspeha u radu!

Leave a Comment