Uspešno finalizovan projekat programa povratka interno raseljenih lica na Kosovo*: „Povratak kao korak napred“

IMG_20190616_100714-1200x661

Nakon dve godine uspešnog rada sa zainteresovanima za povratak na Kosovo i Metohiju, projekat „Povratak kao korak napred“ uspešno je završen dodelom paketa tehničke robe koji će povratnici koristiti u pokretanju svog biznisa u mestu povratka.

Zajedno sa partnerima iz Inicijative za ravoj i saradnju i Opštine Vranjačka Banja, Proaktiv je radio direktno sa interno raseljnim licima sa Kosova i Metohije. Zadatak naše organizacije je bila priprema zainteresovanih povratnika za otvaranje sopstvenog biznisa.

U skladu sa njihovim željama, obezbedili smo za preko četrdeset povratnika prekvalifikacije i dokvalifikacije za biznise koje će u narednom periodu otvoriti. Kako želja i edukacija nisu jedini faktori uspešnosti biznisa, sa odabranim povratnicima radili smo na višednevnim osnovnim obukama za biznis u Nišu, Beogradu, Kragujevcu, Vrnjačkoj Banji i Aleksincu i time doprineli ekonomskoj održivosti njihovog povratka.

Iskustvo rada sa povratnicima dalo nam je uvid u to da su zainteresovani kako za povratak, tako i za pokretanje sopstvenih biznisa, a nadamo se i uspešnosti u njima. Svako od njih pokazao je zavidan nivo želje da pokrene nešto što će biti od ekonomske održivosti, a dobar deo njih pokazao je zainteresovanost da pokrene one biznise za koje misli da su potrebni u mestu povratka, a trenutno ih nema kao što su teretane i fitnes centri, ali i seoska gazdinstva koja bi na tržište plasirali sopstvene organske proizvode.

U završnoj fazi projekta, partneri i nosioci projekta iz Inicijative za razvoj i saradnju podelili su pakete neophodne tehnike i time završili ciklus pomoći povratka i pokretanja biznisa za povratnike na Kosovo*.


Projekat „Povratak kao korak napred“ finanirala je Evropska unija, a sproveli Inicijativa za razvoj i saradnju, Proaktiv i Opština Vrnjačka Banja tokom perioda od jula 2018. godine do avgusta 2020. godine.

Leave a Comment