KOMS istražuje: Koliko konkursi Ministarstva omladine i sporta mogu da unaprede položaj mladih?

Sprovođenje-ciljeva-Nacionalne-strategije-za-mlade-i-programa-„Mladi-su-zakonˮ-Zapošljavanje-samozapošljavanje-i-preduzetništvo-mladih-1080x628

KOMS istražuje: Koliko konkursi Ministarstva omladine i sporta mogu da unaprede položaj mladih?

Krovna organizacija mladih objavljene finalne rezultate konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata Ministarstva omladine i sporta koji se odnose na:

– Sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakonˮ (konkurs za NSM);
– Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih;

analizirala je kroz sledeće aspekate:
– regionalna zastupljenosti odobrenih projekata,
godine proteke od osnivanja udruženja,
postojeća vidljivost udruženja (internet prezentacija, društvene mreže) i mehanizm komunikacije rezultata i vrednosti projekata,
godišnji prihodi organizacija kao pokazatelj kapaciteta organizacije za upravljanje finansijskim sredstvima.

REZULTAT analize konkursa Ministarstva omladine i sporta

Utvrđeno je da je više od 50% odobrenih projekta na oba konkursa sa teritorije Grada Beograda. U slučaju konkursa za realizaciju NSM, čak 21 od 35 projekata je dodeljeno udruženjima iz Beograda, što ostavlja 20 okruga bez ijednog projekta na konkursu. U pogledu finansija i dodeljenog novca, udruženjima iz Beograda je raspoređeno 55,26 miliona dinara od ukupnih 78. U drugom primeru, na konkursu za zapošljavanje, udruženja iz Beograda su dobila 15 od 26 projekata.Region Kosova i Metohije, kao ni 21 okrug nije dobio nijedan projekat. U pogledu raspoređenog novca, od ukupno 75 miliona dinara, udruženjima iz Beograda je dodeljeno 45,28 miliona dinara. Posebno zabrinjava regionalna podela projekata ako imamo u vidu da je broj nezaposlenih mladih u Beogradu značajno manji u odnosu na broj nezaposlenih mladih iz drugih regiona, posebno Centralne i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije.[1] Od ukupnog broja nezaposlenih mladih, 10,6% je iz Beograda (tek oko 11 000), 29,38% iz regiona Južne i Istočne Srbije (oko 30 000 nezaposlenih mladih) i čak 35,22% nezaposlenih mladih je iz regiona Centralne i Zapadne Srbije (oko 36 000 nezaposlenih mladih). Na osnovu ovog se zaključuje da se prilikom dodele sredstava nije vodilo računa o broju nezaposlenih mladih iz pojedinih delova Srbije.

Analiza je pružila i značajne zaključke u pogledu godina proteklih od osnivanja udruženja koja su dobila projekte na ova dva konkursa. Dva udruženja koja su dobila novac na konkursu postoje manje od dve godine, od toga je jedno osnovano tekuće godine (udruženje „Zajednica za afirmaciju jedinstva, edukacije i društvenog napretka omladine – Zajedno“ osnovano 5.1.2020. godine) i organizacija osnovana krajem 2019. godine (udruženje „Svetionik znanja“ osnovano 10.12.2019. godine). Na konkursu za implementaciju NSM – 18 udruženja postoji duže od 10 godina, sedam udruženja postoji između pet i 10 godina, tri udruženja postoje između dve i pet godina, a dva udruženja su osnovana pre manje od dve godine.

Što se tiče konkursa za zapošljavanje – tri udruženja koja su dobila projekte na konkursu postoje manje od dve godine, a dva od tri su osnovana tekuće 2020. (udruženje „Nova inicijativa mladih za bolju budućnost“ osnovano 22.1.2020. godine i udruženje „Centar za trening MEGI“ osnovano nakon raspisivanja konkursa – 10.2.2020. godine) i treće (udruženje „Trening centar Stepa 2019.“ osnovano 5.2.2019. godine). Ova tri udruženja osnovana ove ili prošle godine dobila su ukupno 13.739.170,00 dinara na konkursu što predstavlja više od 18 odsto ukupnog budžeta. Osam udruženja postoji duže od 10 godina, 11 njih postoji između pet i 10, četiri udruženja postoje između dve i pet, a tri udruženja su osnovana pre manje od dve.

Vidljivost aktivnosti i doseg prema ciljnoj grupi važan je pokazatelj toga kako udruženja komuniciraju svoje aktivnosti. Pomoću informacija dostupnih na internetu utvrdili smo da šest udruženja koja su dobila projekte na konkursu za NSM i isto toliko koja su dobila projekte na konkursu za zapošljavanje nema nikakav kanal komunikacije odnosno, ni sajt niti profile na društvenim mrežama, ili im nalozi nisu aktivni. Dodatno, 11 udruženja koja su dobila projekte na konkursu za NSM i devet udruženja koja su dobila projekte na konkursu za zapošljavanje nemaju internet prezentaciju (web sajt). Od 20 udruženja koja su dobila projekte na oba konkursa, a nemaju internet prezentacije, pojedina udruženja imaju naloge/stranice na društvenim mrežama na kojima promovišu svoj rad i aktivnosti.

Pregledom zvaničnih finansijskih izveštaja udruženja koja su dosupna na sajtu APR-a, na konkursu za implementaciju NSM – dva udruženja imaju prihode preko 25 miliona dinara, pet udruženja između 10 i 25 miliona dinara, 17 udruženja između jedan i 10 miliona dinara, pet udruženja do jedan miliona dinara i šest udruženja, uključujući novoosnovana, je bilo bez prihoda ili neaktivno prethodne godine. Osim šest udruženja koja su bez prihoda ili su tek osnovana, još njih osam je dobilo više novca za ovaj projekat nego što im je bio prihod prethodne godine.

Analiza konkursa za zapošljavanje nam je pokazala da dva udruženja imaju prihode preko 25 miliona dinara, četiri udruženja između 10 i 25 miliona dinara, 15 udruženja između jedan i 10 miliona dinara, dva udruženja do jedan miliona dinara i njih tri koja su bez prihoda ili su bila neaktivna prethodne godine (ovde su i novoosnovana udruženja). Osim tri udruženja koja su bez prihoda ili su tek osnovana, još četiri udruženja su dobila više novca za ovaj projekat nego što im je bio prihod prethodne godine.

Postavlja se pitnaje do kakvih bi se odgovora došlo da su u istraživanje uključena i udruženja kojima nisu odobreni projekti, kao i koliko konkursi koji pirlikom procesa selekcije ne vode računa o gore navedenim parametrima uopšte mogu služiti svrsi/mladima?

Važno je napomenuti da se ovde radi o sredstvima koji se dodeljuju udruženjima – organizacijama mladih za mlade.

Tabelarni prikaz analize i pregled svih podataka o konkursu možete nači na zvaničnom sajtu KOMSA.

[1] Na osnovu podataka iz Mesečnog statističkog biltena Nacionalne službe za zapošljavanje iz maja 2020. godine

Leave a Comment