Preporuke Krovne organizacije mladih: Da li #mladiimajuprednost

Preporuke Krovne organizacije mladih

Krovna organizacija mladih započela je monitoring izbora 2020. Dosadašnja tri izveštaja objavljena su na portalu, a dali su i preporuke.

Leave a Comment