Zajedno možemo da obezbedimo bolju budućnost za mlade

Debata - Zajedno za bolju budućnost - Copy

Mogućnosti za participaciju mladih moraju biti na višem nivou. Informacije ne stižu do mladih ili ne stižu na adekvatan način od strane relevantnih aktera omladinske politike na lokalu. Ovo su neke od najvažnijih poruka sa debate “Zajedno do boljih mogućnosti za mlade”

Fokus debate je bio na uspostavljanju međusektorske saradnje, podeli informacija između aktera omladinske politike. Okupljeni su vodili razgovor sa idejom razmene informacija o aktivnostima koje su u pravcu izrade Strategije za mlade Grada Niša i pratećeg Lokalnog akcionog plana, uz upoznavanje sa značajem međusektorske saradnje i ulogama aktera omladinske politike na lokalu. Panelisti Irina Filipović iz Nadzornog odbora Krovne organizacije mladih Srbije, Ivana Petković, predsednica Saveza studenata Univerziteta u Nišu i Mario Cekić iz Kancelarije za mlade Grada Niša, saglasili su se oko toga da su svi na istoj strani i da se bore za isto – pružanje mladima veće mogućnosti za uključenost.

Ključni podaci iz istraživanja na kojima se razvijala debata:

  • LAP za mlade Grada Niša: nije čulo da postoji 83,11%, sa ciljevima je upoznato samo 12,75%, sa rezultatima prethodnog samo 4,11% (6 mladih). 79,58% ne zna da je u toku proces izrade Stragegije za mlade za period (2021 – 2025), a 74,1% želi da uzme učešće;
  • Nivo participacije mladi ispitanici su najčešće ocenili ocenom 3 (37,16%), odličnu ocenu je dalo samo 2,03% ispitanika, a 1 je dalo 22,3%. Kada bi postojala mogućnost za participaciju 44,59% mladih je odgovorilo sa “da, verovatno bih se uključio/la”, a 34,46% je dalo odgovor “sigurno bih”;

Debatu u Deli prostoru organizovao je Proaktiv u saradnji sa Media i reform centrom. Rad organizacije Proaktiv podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene školeMladi i mediji za demokratski razvoj

Izveštaj sa debate pročitajte na sajtu naših partnera iz Media i reform centra.

Pročitajte još tekstova na ovu temu:

Bezbednost mladih neophodna za razvoj društva

Mladi su spremni da aktivno učestvuju, potrebna podrška i dodatni podstrek

Mladi i zapošljavanje – Kako do boljih uslova?

Leave a Comment