Proaktiv primljen u članstvo RRA Jug

BeFunky-collage

Organizacija civilnog društva Proaktiv pristupila je članstvu Regionalne razvojne agencije JUG. Na sednici Skupštine RRA JUG, koja je održana 27. juna, izglasan je predlog da Proaktiv postane deo udruženja.

Učešće u budućem radu ove značajne institucije na regionalnom nivou važan je korak za Proaktiv, zbog mogućnosti dodatnog povezivanja i ekonomskog jačanja lokalne zajednice.

Direktorka Proaktiva Olivera Canić predstavila je na Skupštini rad i aktivnosti organizacije, ideje koje realizujemo i našu želju da aktivnim učešćem radimo na jačanju lokalne zajednice u svim segmentima.

Cilj RRA JUG je podrška institucionalnim naporima za ostvarivanje sveobuhvatnog i održivog ekonomskog razvoja Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga kroz izgradnju kvalitetnih ljudskih resursa, stvaranje zdravog poslovnog okruženja i plodnog tla za privlačenje stranih investicija, povezivanje i saradnju sa drugim regionalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama, a sve u skladu sa procesom evropskih integracija.

PRОАKТIV vеruје u budućnоst prоfеsiоnаlizоvаnоg ОCD sеktоrа kојi је dео grаđаnstvа, sаživlјеn sа rеаlnim prоblеmimа i pоtrеbаmа lјudi u lоkаlnim zајеdnicаmа i sprеmаn dа prоfеsiоnаlnо i оdgоvоrnо pristupi rеšаvаnju tih prоblеmа.

Leave a Comment